Provoz Mikrojesliček

Frekvence a délka docházky dítěte je libovolná. U dětí mladších dvou let platí, že nechtějí-li rodiče přijít o rodičovský příspěvek, mohou dát dítko do mikrojesliček maximálně na 46 hodin měsíčně. Jesličky jsou otevřené celoročně v pracovní dny pondělí – pátek 7:00 – 16:00 hod. 

Docházka dětí může být různá. Dítě může být v jesličkách celý den nebo jen dopoledne či odpoledne a také buď celý týden či pouze některé dny v týdnu. Dítko si přihlásíte dle Vašich potřeb, které specifikujete v "Žádosti o přijetí dítěte do mikrojeslí".

Docházka již zapsaných dětí je zpracována a zveřejněna na webových stránkách 1 měsíc dopředu. Přihlášení dítěte k docházce nad rámec uvedené v "Žádosti o přijetí" je možná, pokud je volná kapacita. Rodiče, kteří mají zájem o místo v určitý den/čas, mohou místo rezervovat na e-mailové adrese jeslicky-hvezdicka@seznam.cz  Volné místo jim bude zpětně e-mailem potvrzeno a zarezervováno v Rezervaci docházky. 

Omlouvání a odhlašování dětí nejlépe den předem, nejpozději však do 8:00 hodin téhož dne.

Denní program jesliček (platný od 1.7.2019)

 • 7:00 - 8:30            Příchod dětí

 • 8:30 - 8:50            Přivítání dne, cvičení s dětmi
 • 8:50 - 9:20            Hygiena, svačinka
 • 9:20 - 10:00          Výchovy (rozumová, výtvarná, …)
 • 10:00 - 11:00        Pobyt venku (za příznivého počasí)
 • 11:00 - 11:30        Hygiena, oběd
 • 11:30 - 12:00        Odchod a příchod dětí
 • 12:00 – 14:30       Odpolední klid na lůžku
 • 14:30 - 15:00        Příchod dětí na adaptaci
 • 14:30 - 15:00        Hygiena, svačinka
 • 15:00 - 16:00        Volná hra, pobyt venku, odcházení dětí

Poznámka k programu mikrojesliček: program může být změněn v závislosti na počtu dětí, věkovém složení a ročním období (počasí, smog). Program mikrojesliček plně zohledňuje věk dítěte a jeho individuální potřeby.

Strava

Dodavatelem stravy mikrojesliček je firma SODEXO. Firma disponuje provozem, který připravuje stravu výhradně pro mateřské školy a jesle. Strava svým složením i zpracováním odpovídá přísným kriteriím, kladeným na výživu malých dětí. Pro děti můžeme po dohodě s rodiči zajistit pouze obědy. Cena 1 porce oběda činí 50,- Kč. Je možné se rozhodnout i pro zajištění stravy pro dítko z domova - zajistit kompletní stravu vlastní. Odhlášení oběda je možné do 11:00 hod. předchozího dne. Aktuální jídelníčky naleznete ZDE. Strava se platí po měsíčním vyúčtování.

Pitný režim je zajištěn po celý den - dětem je podáván dětský ovocný čaj, čistá voda, voda se sirupem. Platba za pitný režim je 5 Kč/den. Děti s celodenní celoměsíční docházkou platí 100 Kč/měsíc. Platby za pitný režim se platí po měsíčním vyúčtování.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider