Plán výchovy a péče o děti

Cíle aktivit v mikrojesličkách

 • Formování osobnosti dítěte
 • Zajištění základních podmínek péče o dítě
 • Zabezpečení fyzické a psychické pohody
 • Rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku
 • Rozvíjení dovedností dětí
 • Poznáváme svět kolem nás - první krůčky při objevování světa

 

Plán výchovy a péče „Poznáváme svět kolem nás“ probíhá během roku v jednotlivých blocích, které respektují střídání ročních období, svátky a tradice. Inspirujeme se proměnami přírody a koloběhem životního cyklu, ale také obyčejnými věcmi a děním kolem nás. V průběhu dne se střídají různé aktivity se zaměřením na výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, rozumovou výchovu, pracovní výchovu, mravní a estetickou výchovu. Vše probíhá formou hry a nápodoby, klademe důraz na individualitu dítěte a činnosti jednotlivým dětem přizpůsobujeme, aby se mohl zapojit každý.

Naším cílem je podpora všestranného rozvoje dítěte a zabezpečení jeho fyzické a psychické pohody. Respektujeme osobnost dítěte a podporujeme jeho přirozenou zvídavost.  Chceme, aby se děti cítily v jesličkách jako doma, zažívaly radost, toleranci, pohodu, porozumění a laskavost.

Roční plán aktivit a aktuální měsíc naleznete ZDE

Zaměření aktivit

Věkové období od 6 měsíců do 4 let je obdobím velkého pohybového a rozumového rozvoje dítěte,  a jelikož vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou a na základě tzv. dovednostního tréninku, náš výchovný program je rozdělen do 6 kategorií:

 • Tělesná výchova – zdravotní cviky – napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu
 • Hudební výchova – tanečky, seznámení s hudebními nástroji, jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení a procvičování rytmu
 • Pracovní výchova – v první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, práce s různorodými materiály např. listy, květiny, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, vystřihování, lepení , navlékání korálků, ....
 • Výtvarná výchova – hra s barvami, malování pastelkami, použití voskovek, kříd a prstových barev
 • Rozumová výchova – děti seznamujeme s přírodou, s životním prostředím, s věcmi a jejich vlastnostmi, prostřednictvím pohádek rozvíjíme představivost a fantazii
 • Mravní výchova – rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování

Činnosti se snažíme vzájemně propojovat se zaměřením na aktuální program a téma, kterému se s  dětmi věnujeme. 

O PROVOZU mikrojesliček Hvězdička naleznete více informací zde.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider