Provoz Mikrojesliček

Frekvence a délka docházky dítěte je libovolná. U dětí mladších dvou let platí, že nechtějí-li rodiče přijít o rodičovský příspěvek, mohou dát dítko do mikrojesliček maximálně na 46 hodin měsíčně. Jesličky jsou otevřené celoročně v pracovní dny pondělí – pátek 7:00 – 17:00 hod. 

Docházka dětí může být různá. Dítě může být v jesličkách celý den nebo jen dopoledne či odpoledne a také buď celý týden či pouze některé dny v týdnu. Dítko si přihlásíte dle Vašich potřeb, které specifikujete v "Žádosti o přijetí dítěte do mikrojeslí".

Docházka již zapsaných dětí je zpracována a zveřejněna na webových stránkách 1 měsíc dopředu. Přihlášení dítěte k docházce nad rámec uvedené v "Žádosti o přijetí" je možná, pokud je volná kapacita. Rodiče, kteří mají zájem o místo v určitý den/čas, mohou místo rezervovat na e-mailové adrese jeslicky-hvezdicka@seznam.cz  Volné místo jim bude zpětně e-mailem potvrzeno a zarezervováno v Rezervaci docházky. 

Omlouvání a odhlašování dětí nejlépe den předem, nejpozději však do 8:00 hodin téhož dne.

Denní program jesliček (platný od 23.10.2017)

 • 7:00 - 8:30         Scházení dětí, hry s hračkami dle vlastního výběru
 • 8:30 - 8:50         Přivítání dne (pozdravení, krátké protahování, rytmizační aktivity, komunikativní kruh)
 • 8:50 - 9:20         Hygiena, svačinka
 • 9:20 - 10:00       Výchovné zaměstnání (rozumová, výtvarná, pracovní, tělesná, hudební a literární výchova, rozvoj sebeobsluhy)
 • 10:00 - 11:00      Pobyt na čerstvém vzduchu - zahrada, procházka (délka pobytu je přizpůsobena počasí a ročnímu období)
 • 11:00 - 11:30      Hygiena, oběd
 • 11:30 - 12:00      Hygiena, odchod některých dětí
 • 12:00 - 12:30      Příchod některých dětí
 • 12:30 - 14:30      Odpočinek (čtení pohádky, klid na lůžku)
 • 14:30 - 15:00      Hygiena, svačinka
 • 15:00 - 17:00      Spontánní hra s pokračováním dopolední edukační aktivity, postupné odcházení dětí, pobyt na zahradě

Poznámka k programu mikrojesliček: program může být změněn v závislosti na počtu dětí, věkovém složení a ročním období (počasí, smog). Program mikrojesliček plně zohledňuje věk dítěte a jeho individuální potřeby.

Strava

Dodavatelem stravy mikrojesliček je firma SODEXO. Firma disponuje provozem, který připravuje stravu výhradně pro mateřské školy a jesle. Strava svým složením i zpracováním odpovídá přísným kriteriím, kladeným na výživu malých dětí. Cena stravného (svačina/oběd/svačina) činí 215021 Kč/den. Je možné se rozhodnout i jen pro odběr oběda a svačiny zajistit dítku vlastní z domova. I nadále platí, že rodiče mohou zajistit kompletní vlastní jídlo z domova. Odhlášení stravy je možné do 13:00 hod. předchozího dne. Aktuální jídelníčky naleznete ZDE. Strava se platí po měsíčním vyúčtování.

Pitný režim je zajištěn po celý den - dětem je podáván dětský ovocný čaj, čistá voda, voda se sirupem. Platba za pitný režim je 5 Kč/den. Děti s celodenní celoměsíční docházkou platí 100 Kč/měsíc. Platby za pitný režim se platí po měsíčním vyúčtování.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider