Provoz Mikrojesliček

Frekvence a délka docházky dítěte je libovolná. U dětí mladších dvou let platí, že nechtějí-li rodiče přijít o rodičovský příspěvek, mohou dát dítko do mikrojesliček maximálně na 92 hodin měsíčně. Jesličky jsou otevřené celoročně v pracovní dny pondělí – pátek 7:00 – 16:00 hod. 

Docházka dětí může být různá, přednost dáváme dětem s pravidelnou celodenní docházkou. Dítě může být v jesličkách celý den nebo ale také jen dopoledne či odpoledne a také buď celý týden či pouze některé dny v týdnu. Možnosti docházky vychází z aktuální naplněnosti mikrojeslí. Docházku Vašeho dítka specifikujete v "Žádosti o přijetí dítěte do mikrojeslí".

Docházka již zapsaných dětí je zpracována a zveřejněna na webových stránkách 1 měsíc dopředu. Přihlášení dítěte k docházce nad rámec uvedené v "Žádosti o přijetí" je možné, pokud je volná kapacita. Rodiče, kteří mají zájem o místo v určitý den/čas, mohou místo rezervovat na e-mailové adrese jeslicky-hvezdicka@seznam.cz  Volné místo jim bude zpětně e-mailem potvrzeno a zarezervováno v Rezervaci docházky. 

Omlouvání a odhlašování dětí den předem, nejpozději však do 8:00 hodin aktuálního dne.

Denní program jesliček (platný od 1.7.2019)

 • 7:00 - 8:30            příchod dětí, individuální hra

 • 8:30 - 8:50            ranní kroužek, cvičení
 • 8:50 - 9:20            hygiena, svačina
 • 9:20 - 10:00          rozumová, pracovní, tělesná, výtvarná, hudební činnost
 • 10:00 - 11:00        pobyt venku, procházka v případě vhodného počasí, v opačném případě individuální hra
 • 11:00 - 11:30        hygiena, oběd
 • 11:30 - 12:00        odchod a příchod dětí
 • 12:00 – 12:30       ukládání do postýlek
 • 12:30 - 14:00        spánek, odpočinek (relaxace)
 • 14:30 - 15:00        hygiena, svačina
 • 15:00 - 16:00        individuální hra, pokračování dopolední aktivity, pobyt na zahradě, odchod dětí

Poznámka k programu mikrojesliček: Uvedený režim je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí, dle potřeby dětí se mohou stanovená časová pásma upravovat.

Strava

Provozovatel nezajišťuje stravu. Rodiče sami zajistí svačiny a obědy pro své dítě. V místě provozu je kuchyň, ve které se strava uchovává a ohřívá. 

Pitný režim je zajištěn po celý den - dětem je podáván ovocný čaj, čistá voda, voda se sirupem, kakao. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider