Dokumenty ke stažení

Před přijetím dítěte do mikrojeslí je třeba doložit: 

  • žádost o přijetí: Zadost-o-prijeti_hvezdicka-2020 (zašlete jako první vyplněné a naskenované na e-mail jesliček. Originál si uschovejte, budete potřebovat v případě podpisu smlouvy. Po zaslání Vás budeme do 1 týdne informovat, zda je dítě možné dle Vašich požadavků přijmout či nikoliv.)

V případě, že budeme moci dítě do mikrojesliček přijmout, je potřeba doložit vyplněné a potvrzené tyto další materiály:

  • Potvrzení o zaměstnání obou rodičů, potvrzení OSSZ u OSVČ, případně potvrzení z Úřadu práce, potvrzení o studiu/rekvalifikaci - dokládají oba zákonné zástupci dítěte: Potvrzeni-zamestnavatele Potvrzeni-osvc
  • Potvrzení o zdravotním stavu dítěte (údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním): Potvrzeni-lekare 
  • Evidenční list dítěte: Evidencni-list

Před zasláním Žádosti o přijetí si prosím prostudujte také tyto dokumenty:

Při přijetí dítěte pak bude uzavřena Smlouva o péči o dítě v mikrojeslích. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider