Vítejte u nás

Koletka-venku

PROJEKT MIKROJESLE HVĚZDIČKA OSTRAVA (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011184

je spolufinancován Evropskou unií

 

Jste rodiče dítěte ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně a hledáte zařízení, kde bude o Vaše dítě dobře postaráno? Kontaktujte nás a my Vám poskytneme více informací s možností prohlídky mikrojesliček.

Výhody mikrojesliček

  • Při splnění podmínek je pobyt v mikrojesličkách pro dítě ZDARMA 
  • Docházka možná i 1 den v týdnu 
  • Individuální přístup k dětem
  • Kapacita jesliček jsou 4 děti, dětem je věnována nadstandardní péče
  • Domácí prostředí jesliček
  • Stravu zajišťují rodiče

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná bezplatná služba péče o děti. Mikrojesle Hvězdička je zařízení rodinného typu, které pečuje o děti od šesti měsíců do dovršení 4 let. Jedná se o zařízení s okamžitou kapacitou 4 děti v objektu, který splňuje kritéria bytu. Mikrojesle nabízí pestrý program a vysoce individuální a proklientsky orientovaný přístup k dětem i rodičům. Péči o dítě zajišťují profesionální pečující osoby v malém kolektivu dětí se zaměřením na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Mikrojesle navazují na péči o děti v rodině a doplňují ji. Kladou si za cíl pečovat o všestranný rozvoj dětí. Mikrojesle mají jako hlavní úkol ulehčit zaměstnaným rodičům péči o děti. Chceme, aby si děti během pobytu v mikrojeslích osvojily některé nové dovednosti, a to v souladu s vývojovou fází, v níž se právě nacházejí, a to takovým způsobem, abychom je současně příliš nezahltili. Proto se zaměřujeme na tzv. dovednostní trénink a učení nápodobou. V rámci denního programu dětí jsou střídavě zařazovány aktivity z oblasti výtvarné výchovy a kreativní tvorby, hudební a hudebně-pohybové výchovy, rozumové výchovy, pracovní výchovy a budování osobnosti (proces osamostatňování se, budování si vztahů apod.). Zařízení má díky místu, ve kterém se nachází, výborné podmínky pro realizaci pohybových aktivit. Kromě možnosti využít k pohybovým aktivitám vnitřní herní zónu, pobývají děti pravidelně venku a využívají jak prostoru vlastní zahrady, která se nachází bezprostředně u zařízení, tak velkého travnatého hřiště nacházejícího se hned vedle objektu mikrojesliček.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba. Cílem projektu je podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života s nabídkou veřejné bezplatné a časově flexibilní služby péče o malé děti. Mikrojesle Hvězdička jsou otevřeny v pracovní dny od 7 - 16 hod., okamžitá kapacita mikrojeslí jsou 4 děti. Projekt je realizován od 7/2019 - 6/2022.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider